ADPOL - Ekskluzywna okna i drzwi
O firmieTechnologiaOfertaPoradnikGaleriaObsługa klientaWspółpracaDystrybucjaMediaWyprzedażKontakt

Współpraca

Korzyści wynikające ze współpracy

 • Współpraca z wiodącym producentem stolarki drewnianej.
 • Sprzedaż wyrobów o najwyższej jakości wykonanych z zastosowaniem najnowszych technologii produkcji stolarki drewnianej.
 • Sprzedaż stolarki posiadającej wszystkie wymagane prawem atesty, ISO.
 • Bogata oferta – 25 rodzajów wyrobów (systemów). Od okien prostokątnych do fasad i ogrodów zimowych z drewna lub drewna i aluminium.
 • Ciągłe doskonalenie proponowanych wyrobów.
 • Krótkie terminy realizacji.
 • Wydłużona gwarancja na produkowane wyroby.
 • Poszerzanie gamy proponowanych wyrobów – w roku 2004 o 10 kolejnych.
 • Dostarczanie wyrobów na wskazane miejsce w Polsce.
 • Profesjonalna obsługa.
 • Profesjonalny serwis.
 • Usługi konserwacji i renowacji stolarki.
 • Możliwość przekazania do dyspozycji Partnera Handlowego profesjonalnego konta e-mail. 

 


 

Wymagania stawiane podmiotom chcącym współpracować

 • Znajomość branży okienno-drzwiowej, szczególnie okien i drzwi z drewna.
 • Minimum roczne, udokumentowane doświadczenie w sprzedaży stolarki.
 • Udokumentowana sukcesem dotychczasowa sprzedaż stolarki. 
 • Posiadanie odpowiedniego punktu/salonu sprzedaży pozwającego w odpowiedni sposób wyeksponować wyroby ADPOL  (dotyczy przede wszystkim dystrybutorów). 

 


 Zasady współpracy  

Współpraca pomiędzy ADPOL a Partnerami Handlowymi może się odbywać na zasadach Menadzera Rynku, Przedstawiciela Handlowego lub Dystrybutora.

             Menadżer Regionu:

  • Menadżer Regionu (MR) jest to odrębny podmiot gospodarczy działający w imieniu i na zlecenie ADPOL 
  • MR działa na własny koszt prowadząc akwizycję zamówień na produkty ADPOL 
  • Zasady współpracy ADPOL  z MR reguluje Umowa o Współpracy
  • MR na terenie aktywności określonym Umową o Współpracy może korzystać z usług pozyskanych Przedstawicieli Handlowych. Za działania Przedstawicieli Handlowych pełną odpowiedzialność ponosi MR. Wynagrodzenie za usługi Przedstawicieli Handlowych zawarte jest w otrzymanym przez MR od ADPOL  rabacie / prowizji.
  • MR, którzy osiągną oczekiwaną dla danego rynku sprzedaż, mogą mieć przyznaną wyłączność handlową na sprzedaż produktów ADPOL  na rynku określonym w Umowie o Współpracy.
  • MR odpowiada za pozyskanie Przedstawiciela Handlowego, zapytania, uzgodnienie parametrów stolarki oraz za koordynację dostawy/montażu.

                          Przedstawiciel Handlowy: 

  • Szczegółowe zasady współpracy określa “Umowa o współpracy na zasadzie Przedstawicielstwa Handlowego”.
  • Nie wyłączne pośrednictwo w zawieraniu i realizacji umów na dostawę stolarki budowlanej z klientami.
  • W ramach własnej działalności gospodarczej.
  • W przedstawianej ofercie przez Partnera Handlowego – sprzedaż wyłącznie stolarki ADPOL
  • Działania mające na celu uskutecznienie sprzedaży - na koszt Przedstawiciela w ramach prowadzonej przez niego działalnosci gospodarczej.
  • Uzgodniona prowizja wypłacana w ciągu 7 dni, po całkowitym uregulowaniu należności przez zamawiającego klienta,
  • Prowizja wypłacana na podstawie faktury VAT lub innego dokumentu akceptowanego księgowo, wystawianego przez Przedstawiciela Handlowego.

             Dystrybutor:

 • Szczegółowe zasady współpracy określa “Umowa sprzedaży-dystrybucji” oraz “Ogólne Warunki Umów Sprzedaży dla Dystrybutorów” (OWUSD).
 • Nie wyłączna sprzedaż produktów ADPOL 
 • Dystrybutor może lub nie (w zależności od szczegółów zawartych w umowie) jednocześnie oferować i sprzedawać produkty jekiegokolwiek innego producenta stolarki drewnianej.
 • Dalsza sprzedaż produktów ADPOL w ramach własnej działalności gospodarczej. 

 


 
Procedura nawiązania współpracy
 

Wszelkie informacje dotyczące zasad wzajemnej współpracy można uzyskać w Dziale Marketingu . Tam należy zgłaszać chęć współpracy: telefonicznie, e-mailowo lub przesłać propozycje współpracy pocztą na nasz adres firmy ADPOL. 

 

 ,   
e-mail:  adpol@adpol.pl

 PLENRUDE

ADPOL Sp. z o.o.; ul. Barska 7/9; 87-800 Wloclawek; tel. +48544443682; fax+48544443622; e-mail: adpol@adpol.pl