ADPOL - Ekskluzywna okna i drzwi
O firmieTechnologiaOfertaPoradnikGaleriaObsługa klientaWspółpracaDystrybucjaMediaWyprzedażKontakt

Aktualne promocje

Wszyscy Klienci którzy zdecydują się zamówić stolarkę w firmie ADPOL do dnia 31.03.2015 roku otrzymają rabat 25% bez względu na wielkośc zamówienia i termin realizacji
2014-12-17, 19:10 | więcej

Nowy produkt- rewelacja na rynku. Pierwsi i jedyni w Polsce posiadamy badania okien akustycznych!!!
2009-09-15, 8:15 | więcej

[1] [2]

-----SYSTEMY OKIEN AKUSTYCZNYCH ----- Rw do 45 dB

-----SYSTEMY OKIEN AKUSTYCZNYCH ----- Rw do 45 dB

N O W Y   P R O D U K T  -  R E W E L A C J A  N A   R Y N K U

                  ADPOL - producent okien i drzwi z drewna, prezentuje Państwu nowe produkty – OKNA  AKUSTYCZNE , które rewolucjonizują dotychczasowe standardy.   Firma ADPOL S.A., we współpracy z ITB, podjęła się opracowania i wdrożenia nowych konstrukcji okiennych  o zwiększonej izolacyjności akustycznej.
 Nowe systemy okien akustycznych to cała grupa rozwiązań systemowych zapewniających możliwość wyboru systemu o oczekiwanej akustyce. Spółka Adpol  jako pierwsza i jedyna w Polsce przeprowadziła szereg  badań  oraz obliczeń przekrojów okiennych dla okien akustycznych. Badania obejmują wykonanie okien z podstawowych gatunków drewna stosowanych przez Adpol – sosna, meranti, eukaliptus, dąb. 
Okna powinny chronić przed negatywnym oddziaływaniem środowiska zewnętrznego , a jednym z najbardziej uciążliwych czynników współczesności jest hałas. O zdolności okien do izolowania od dźwięków mówią współczynniki izolacyjności akustycznej wyrażone w decybelach [dB]:

• Rw– wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej, określa  wskaźnik obniżenia hałasu
             po przejściu przez przegrodę
• RA2 – wskaźnik izolacyjności akustycznej precyzujący poziom tłumienia hałasu którego
             źródłem jest komunikacja kolejowa i drogowa

Im podane wartości są większe, tym lepiej okno chroni przed hałasem.

ADPOL  wprowadza  na  rynek  produkty  ,  dla  których  Rw  sięga  45 dB !!!!


Izolacyjność akustyczna okien zależy głównie od  budowy i wymiarów oszklenia – a wiec od parametrów akustycznych szyby, właściwości akustycznych ramy oraz uszczelnienia przylgi, a zwłaszcza zastosowanego sposobu rozszczelnienia  okna wykonanego w celu zapewnienia odpowiedniego napływu powietrza w budynkach z wentylacją grawitacyjna lub wentylacją mechaniczną wyciągową . Informacje na temat parametrów akustycznych okna są zawarte w Aprobacie Technicznej , lecz  najczęściej dotyczą one okien oszklonych standardową szybą zespoloną o budowie 4/16/4  w  wersji rozszczelnionej tj. z wykonaną  szczeliną infiltracyjną. Okna wyposażone w taką szybę charakteryzują się  izolacyjnością akustyczną  na poziomie Rw = 32 dB     i   RA2 =27 ÷ 28 dB .  Szyba o budowie 4/16/4 jest standardowym pakietem szklanym stosowanym przez producentów od lat i nie jest to pakiet szklany o podwyższonej akustyce – jest to standard.  W przypadku gdy wymagane są lepsze parametry akustyczne okien, konieczne jest zastosowanie oszklenia o zwiększonej izolacyjności akustycznej, co w najprostszy sposób można uzyskać poprzez zastosowanie grubszych szyb i co najważniejsze zróżnicowania ich grubości w pakiecie szklanym.  Zastosowanie  już  szyby  o  budowie  6/16/4  zamiast  4/16/4 przynosi wymierne efekty w poziomie tłumienia hałasu całego okna.   Poziom  Rw=45 dB wymaga nie tylko specjalnych szyb , ale  i specjalnej konstrukcji  okna .
Wielu producentów szyb dysponuje własnymi badaniami akustycznymi pakietów szklanych które w zależności od budowy osiągają różne poziomy tłumienia hałasu, jednak należy pamiętać że szyba jest tylko jedną ze składowych okna i na akustykę okna bardzo duży wpływ ma sama konstrukcja okna tj. zastosowane uszczelki oraz sposób zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza przez zamknięte okno z zachowaniem wymaganego poziomu tłumienia hałasu. Nie bez znaczenia jest też powierzchnia i kształt okna  - szyby i okna o mniejszym polu powierzchni mają zwykle lepszą izolacyjność akustyczną od elementów dużych o takiej samej budowie i zastosowanych materiałach.

Systemy okien  akustycznych  ADPOL  

Konstrukcje  drewniane
1) SYSTEM ADPOL Rw 38 dB
2) SYSTEM ADPOL Rw 42 dB
3) SYSTEM ADPOL Rw 45 dB

Konstrukcje  drewniano-aluminiowe :
1) SYSTEM EKO Rw 38 dB
2) SYSTEM EKO Rw 42 dB
3) SYSTEM EKO Rw 45 dB
4) SYSTEM EKO 2+1 Rw 38 dB
5) SYSTEM EKO 2+1 Rw 42 dB
6) SYSTEM EKO 2+1 Rw 45 dB


Adpol nie tylko proponuje dotychczas nieosiągalny wybór asortymentu stolarki oraz najnowsze osiągnięcia techniczne, ale przede wszystkim gwarantuje, że okna i drzwi balkonowe wykonane w /w systemach  posiadają   potwierdzone  badaniami   i  deklarowane  poziomy  tłumienia  hałasu.

Pozwoli to na właściwą konfigurację konstrukcji okiennej w zależności od oczekiwań klientów z uwzględnieniem gatunku drewna, wielkość Rw i wielkość R A2

Zakres przeprowadzonych badań jest właściwy dla badan typu ITT i pozwalają na znakowanie CE.   Uwieńczeniem pracy nad projektem będą  Rekomendacje Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej na w/w systemy okien akustycznych.

 

2009-09-15, 8:15 | G.PiechowiczPLENRUDE

ADPOL Sp. z o.o.; ul. Barska 7/9; 87-800 Wloclawek; tel. +48544443682; fax+48544443622; e-mail: adpol@adpol.pl


Okna drewniane Warszawa | Okna drewniane Kraków | Okna drewniane Wrocław | Okna drewniane Lublin | Ogrody zimowe