ADPOL - Ekskluzywna okna i drzwi
O firmieTechnologiaOfertaPoradnikGaleriaObsługa klientaWspółpracaDystrybucjaMediaWyprzedażKontakt

Konserwacja

Instrukcja konserwacji ADPOL

Zgodnie z § 3 Warunków Gwarancji ADPOL  Klient (nabywca stolarki) zobowiązany jest do konserwacji produktu zgodnie z Instrukcją Konserwacji. ADPOL  określa następujące wytyczne przeprowadzania konserwacji produktów:

 • Terminy przeprowadzania konserwacji
  Produkty ADPOL  dla zachowania przez Klienta praw wynikających z „Warunków Gwarancji ADPOL „ wymagają bezwzględnej konserwacji przeprowadzanej zgodnie z niniejszą Instrukcja Konserwacji. Pierwszą konserwację produktu należy przeprowadzić nie później jak w 12 miesiącu od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży przez ADPOL S.A. Następne konserwacje w ramach „Warunków Gwarancji ADPOL  „ należy przeprowadzać odpowiednio w 24 , 36 , 48 i 60 miesiącu od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży przez ADPOL . Producent akceptuje tolerancje czasową plus/minus 3 miesiące na wykonanie konserwacji w stosunku do wyżej określonych terminów. Fakt przeprowadzenia konserwacji należy odnotować w Karcie Gwarancyjnej podając datę konserwacji , osobę/firmę przeprowadzającą konserwację oraz zakres wykonanych prac. Brak wpisu w Karcie Gwarancyjnej potwierdzającego terminowe wykonanie konserwacji powoduje utratę praw z gwarancji.
 • Powłoki malarskie
  Konserwację przeprowadza się co 12 miesięcy i polega ona na usunięciu/naprawie drobnych uszkodzeń/ubytków lakieru , oczyszczeniu z kurzu i tłuszczu powierzchni akrylowej i naniesieniu miękką gąbką lub szmatką środka do pielęgnacji GORI 901 , FENOSOLU lub COSMOKLARU. W przypadku zastosowania FENOSOLU lub COSMOKLARU - balsamu do drewna nie powinno się zmieniać produktu na inny. Do czyszczenia powierzchni akrylowych należy stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące !!!

Uwaga:

  • Większość preparatów do czyszczenia szyb zawiera salmiak, który powoduje uszkodzenia powłok akrylowych. Ewentualne pozostałości salmiaku należy bezwzględnie zmyć wodą i wytrzeć do sucha.
  • Przy wykonywaniu prac tynkarskich i malarskich należy zabezpieczyć powierzchnie akrylowe wyłącznie foliami i taśmami samoprzylepnymi dopuszczalnymi do stosowania na powierzchnie akrylowe. Dłuższe pozostawienia może spowodować sklejenie się produktów.
  • Po upływie okresu gwarancji na powłokę malarską w ciągu 6 miesięcy należy przeprowadzić renowację. Renowację należy przeprowadzić zgodnie z „Instrukcją Renowacji Powłok Akrylowych”. Renowacja nie wchodzi w zakres konserwacji.
 • Okucia
  Produkty ADPOL . wyposażone są w wysokowartościowe okucia. Aby niezawodne działanie tych okuć było trwałe należy minimum, co 12 miesięcy przeprowadzić następujące czynności:
  • Sprawdzić funkcjonowanie okuć i wykonać korektę ustawień – regulację okuć
  • Oczyścić dokładnie, przesmarować lub naoliwić wszystkie ruchome części oraz miejsca ryglowań.
  • Stosować wyłącznie smar lub olej bez zawartości kwasów i żywic (np. olej do urządzeń precyzyjnych, maszyn do szycia itp.).
  • Sprawdzić wszystkie ważne dla bezpieczeństwa części okuć w miejscach ich mocowania. W razie potrzeby w miejscach podatnych na zużycie, dokręcić śruby, wkręty mocujące ewentualnie wymienić uszkodzone elementy.
  • Sprawdzić, czy trzpień w zawiasie górnym jest wsunięty od dołu do oporu.

Uwaga:

  • Do czyszczenia elementów okuć stosować delikatne wyłącznie i pH-neutralne środki czyszczące w formie rozcieńczonej. Nie stosować nigdy środków czyszczących oraz szorujących zawierających kwasy. Ich działanie może naruszyć warstwę ochronną części okuć i zniszczyć powłoki malarskie.
  • W celu zapobieżenia zmian w powłoce okuć zalecamy stosowanie środków ochronnych. Po wcześniejszym oczyszczeniu powierzchni okuć proponujemy konserwację olejami obojętnymi nie zawierającymi silikonów np. olej do maszyn do szycia.
  • Przy malowaniu lub lakierowaniu powierzchni okien i drzwi balkonowych, wyłączyć z tego procesu elementy okuć
  • Zaleca się, aby czynności związane z konserwacją okuć były wykonane przez wyspecjalizowany zakład.
 • Uszczelki
  Konserwację należy przeprowadza się co 12 miesięcy. Uszczelkę po demontażu należy oczyścić z kurzu i tłuszczów przy zastosowaniu neutralnych środków czyszczących. Po osuszeniu uszczelkę gumową lub ceratową powlekamy środkiem konserwującym FENOFLEX, COSMOKLAR lub innym przystosowanym do tego typu produktu w celu zachowania jej elastyczności. Przy stwierdzeniu trwałych uszkodzeń lub odkształceń uszczelkę należy wymienić na nową.
 • Oferta ADPOL  na konserwacje
  ADPOL  wyłącznie dla swoich Klientów świadczy odpłatne usługi po sprzedażowe w tym w zakresie konserwacji i renowacji własnych produktów. Warunki tych usług określa umowa na zlecenie konserwacji ADPOL  stwarza możliwość wydłużenia gwarancji na produkty do 10 lat na warunkach szczegółowo określonych w Umowie o Konserwację.


PLENRUDE

ADPOL Sp. z o.o.; ul. Barska 7/9; 87-800 Wloclawek; tel. +48544443682; fax+48544443622; e-mail: adpol@adpol.pl