ADPOL - Ekskluzywna okna i drzwi
O firmieTechnologiaOfertaPoradnikGaleriaObsługa klientaWspółpracaDystrybucjaMediaWyprzedażKontakt

Jak zamawiać

Sposób zamawiania zleceń przez Klientów drogą internetową:

 • zapytanie o cenę przez Klienta,
 • potwierdzenie przez ADPOL otrzymania zapytania,
 • przygotowanie oferty i przedstawienie jej Klientowi,
 • akceptacja oferty przez Klienta - przygotowanie i przekazanie umowy Klientowi,
 • akceptacja umowy prze Klienta,
 • potwierdzenie przyjęcia umowy do przygotowania do produkcji przez ADPOL,
 • potwierdzenie terminu wpływu przedpłaty i przekazania umowy do realizacji na produkcję,
 • realizacja umowy na produkcji,
 • uzgodnienie terminu dostawy/montażu z Klientem,
 • wystawienie dokumentów sprzedaży,
 • dostawa stolarki i odbiór przez Klienta,
 • przyjmowanie i realizacja zgłaszanych usług gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych.


 • Zapytanie ofertowe

Klient po zapoznaniu się z naszą ofertą handlową przygotowuje zapytanie ofertowe i przesyła e-mailem lub kontaktuje się bezpośrednio z przedstawicielem ADPOL w miejscu zamieszkania.

 • Potwierdzenie otrzymania zapytania
  • Handlowiec, który otrzyma zapytanie danego klienta, potwierdza to zdarzenie i podaje swój adres e-mailowy, telefon itp. do dalszej korespondencji. W przypadku niejasności lub braku wszystkich danych ustala z Klientem brakujące parametry stolarki w celu przygotowania oferty cenowej.
  • Klient, który przyśle zapytanie z regionu danego biura firmowego, zostanie bezpośrednio przekierowany do danego biura i z tego biura otrzyma potwierdzenie przyjęcia jego zapytania - biuro regionalne przejmuje Klienta i dalej obsługuje.
  • Klient, który przyśle zapytanie z miejscowości, gdzie nie ma biura firmowego, a mamy tam przedstawiciela handlowego, otrzyma potwierdzenie przyjęcia zapytania z informacją kto się z nim skontaktuje. Po wykonaniu oferty cenowej zostaje ona przekazana do tego przedstawiciela i on dalej przejmuje Klienta i prowadzi wszystkie ustalenia i negocjacje.
 • Przekazanie oferty cenowej do klienta

Po przygotowaniu oferty cenowej dany handlowiec przesyła Klientowi e-mailem kompletną ofertę cenową z ewentualnymi uwagami. Oferta powinna zawierać kartę zbiorczą oferty (druk F-2) oraz rysunki poszczególnych okien z cenami jednostkowymi z programu Stolcad. W przypadku, gdy klient zostanie "przekazany" do danego partnera handlowego, wówczas ofertę Klient otrzymuje bezpośrednio od partnera handlowego.

 • Przygotowanie umowy

Po wysłaniu oferty dany handlowiec prowadzi negocjacje z Klientem oraz ewentualne korekty przekazanej oferty. W momencie, kiedy Klient zaakceptuje ofertę, otrzyma standardową umowę z określeniem terminu realizacji, wielkością przedpłaty jaką musi dokonać w celu rozpoczęcia produkcji stolarki oraz numerem jego zlecenia, na który powołuje się w celu uzyskania informacji o przebiegu realizacji umowy w danym momencie. Po zaakceptowaniu warunków umowy przez Klienta, handlowiec prowadzący wycenę, informuje o przyjęciu umowy do realizacji (przygotowanie dokumentów produkcyjnych). W momencie, kiedy zostaną przygotowane dokumenty produkcyjne, Klient otrzyma od handlowca prowadzącego informację, że jego umowa została przekazana do realizacji na produkcję oraz potwierdzenie wpłynięcia przedpłaty do umowy wraz z terminem, kiedy ta przedpłata do nas faktycznie wpłynęła. W przypadku opóźnienia w dokonaniu przedpłaty przez Klienta w stosunku do terminu określonego w umowie, Klient otrzyma automatycznie informację o zmianie terminu realizacji zgodnie z paragrafem w umowie (jeżeli okaże, się że nie wykonamy w tym terminie z uwagi na opóźnienie w dokonaniu przedpłaty). Klient musi każde ewentualne zmiany terminu realizacji umowy przed jej przekazaniem do produkcji potwierdzić handlowcowi prowadzącemu.

 • Uruchomienie produkcji

W dniu, kiedy Klient otrzymuje potwierdzenie przekazania umowy do realizacji na produkcję, oznacza to, że zlecenie zostało fizycznie uruchomione (rozpoczęta produkcja stolarki).

 • Uzgodnienie terminu dostawy

W czasie zbliżania się tygodniowego terminu dostawy stolarki, przedstawiciel ADPOL kontaktuje się z Klientem w celu uszczegółowienia dostawy. Następuje także przygotowanie dokumentów odbioru stolarki oraz wystawienie faktury.

 • Odbiór stolarki

w dniu dostawy Klient odbiera zamówioną stolarkę, co potwierdza podpisaniem "protokołu odbioru". Ostateczna zapłata następuje w dniu dostawy.

 • Usługi posprzedażne

Klient ma prawo zgłaszania ewentualnych reklamacji w czasie trwania okresu gwarancji na udzielony towar. ADPOL, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, świadczy także usługi posprzedażne (pogwarancyjne) – renowacja powłoki lakierniczej, wymiany pękniętych pakietów szklarskich, itp.PLENRUDE

ADPOL Sp. z o.o.; ul. Barska 7/9; 87-800 Wloclawek; tel. +48544443682; fax+48544443622; e-mail: adpol@adpol.pl