ADPOL - Ekskluzywna okna i drzwi
O firmieTechnologiaOfertaPoradnikGaleriaObsługa klientaWspółpracaDystrybucjaMediaWyprzedażKontakt

Polityka prywatności

Tekst zamieszczony poniżej pomoże zrozumieć Państwu, jakiego rodzaju informacje o użytkownikach gromadzimy w tym serwisie internetowym oraz jak je chronimy i do jakich celów wykorzystujemy.

 • Anonimowość

Internauci korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Większość zasobów zgromadzonych w serwisie nie wymaga pozostawiania informacji o sobie, pozwalając na swobodną nawigację po stronach. Użytkownik ma również możliwość zarejestrowania się w witrynie. Rejestracja ta jest dobrowolna - jeżeli jednak Użytkownik zrezygnuje z jej dokonania nie uzyska dostępu do dodatkowych usług i atrakcji zamieszczonych na stronie (np. możliwości tworzenia projektów okien nietypowych i zarządzania nimi, wygodniejszej i szybszej komunikacji z doradcami technicznymi i pracownikami Spółki, uzyskiwania dostępu do informacji związanych z realizacją i obsługą zamówienia, itp.). Anonimowej wędrówki po serwisie nie dotyczy również część poświęcona osobom i Spółkom współpracującym - narzędzia i systemy ułatwiające współpracę dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych w witrynie osób i podmiotów.

 • Dane osobowe

Możecie Państwo korzystać z naszej strony bez udostępniania nam prywatnych informacji. Jednakże, jeśli chcielibyście otrzymać szczegółowe informacje na temat naszej oferty, uzyskać dostęp rozbudowanych i przydatnych narzędzi, lub wziąć udział w naszym programie partnerskim, możemy poprosić Państwa o udostępnienie nam informacji na temat Państwa lub Państwa Przedsiębiorstwa. Pytania takie będą występowały najczęściej w formularzach pozwalających nawiązać dialog ze specjalistami ADPOL (np. w formularzach zapytań kierowanych do doradców technicznych i handlowych), formularzach zgłaszania chęci współpracy lub pozwalających zarejestrować się na stronie (i uzyskać tym samym dostęp do szeregu dodatkowych profitów).

Podane przez Państwa informacje będziemy gromadzić po to, aby:

  • móc odpowiadać na Państwa pytania oraz służyć naszą wiedzą i radą,
  • reagować na prośby, sugestie i uwagi,
  • wysyłać zamówione informacje,
  • dostosowywać ofertę ADPOL  do Państwa potrzeb,
  • podnosić jakość świadczonych usług,
  • zapewnić kompleksową obsługę zarówno na naszych dotychczasowych i przyszłych Klientów, jak i Współpracowników,
  • móc skontaktować się w razie problemów z realizacją zamówienia lub koniecznością uszczegółowienia zlecenia,
  • personalizować przeglądane strony w naszym serwisie w zależności od posiadanych uprawnień,
  • weryfikować uprawnienia do korzystania z dodatkowych serwisów,
  • informować o możliwościach podjęcia pracy w ADPOL 

Kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo powierzanych nam danych osobowych. Stosujemy się ściśle do postanowień Ustawy z dnia 29. 08. 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz wytycznych prawa europejskiego, stosowanego w krajach UE. Jednocześnie informujemy, że użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia pozostawionych danych osobowych (zarejestrowany Użytkownik może tego dokonać za pośrednictwem naszej strony), jak również usunięcia ich (po wysłaniu e-maila na adres policyprivacy@adpol.pl z podaniem imienia, nazwiska i jasno określonych żądań).

Niektóre usługi dostępne w witrynie ADPOL  mogą być świadczone we współpracy z inną Spółką (np. naszym lokalnym Przedstawicielem lub Autoryzowaną Grupą Montażową). Jeśli zajdzie konieczność realizacji takiej usługi zastrzegamy sobie możliwość przekazania zebranych przez Internet informacji (w tym danych osobowych) współpracującej Spółce, ale wyłącznie w zakresie potrzebnym do realizacji zleconych usług i z zachowaniem zasad respektowanych w Spółce. ADPOL  podejmuje przy tym odpowiednie działania mające na celu zapewnienie, aby osoby trzecie - dostawcy usług, zostali zobowiązani do ochrony danych osobowych. Nie będziemy również bez Państwa wiedzy i zgody przekazywać danych osobowych osobom trzecim nie działającym na mocy umowy w imieniu i na rzecz ADPOL , w związku z realizacją zlecenia Klienta, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

 • Łącza do stron zewnętrznych

Strona internetowa ADPOL  może zawierać linki do innych stron, które działają niezależnie od nas i nie są przez nas kontrolowane. Podajemy je wyłącznie dla wygody i informacji Użytkowników. Strony te mogą mieć własne zasady ochrony danych osobowych - zachęcamy więc do zachowania ostrożności przy opuszczaniu naszej witryny oraz do zapoznania się z politykami prywatności w każdym innym serwisie gromadzącym dane osobowe. Nie bierzemy także odpowiedzialności za informacje, prezentowane na takich stronach, ani za inne działania prowadzone za ich pośrednictwem.

 • Zabezpieczenia

Witryna "ADPOL.pl" zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Dostęp do danych osobowo - adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników ADPOL  Nad dostępem do informacji czuwa zaawansowany system zarządzania uprawnieniami, co w połączeniu z szyfrowaniem wybranych danych w bazie danych chroni przed uzyskaniem dostępu do nich nieuprawnionym osobom. Informacje przesyłane przez Sieć są szyfrowane za pośrednictwem 128 bitowego protokołu SSL, co zabezpiecza je przed możliwością podsłuchu.

 • Logi systemowe

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane jedynie w celach technicznych (związanych z administracją naszymi stronami, pracą serwera i analizą naruszeń bezpieczeństwa). Mogą także posłużyć do wykonywania analiz ruchu w serwisie (statystyki odwiedzin). Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Internautów korzystających z serwisu ADPOL

 • Cookies

Po to, by lepiej realizować nasze usługi zawarte na stronie internetowej, możemy w niektórych sytuacjach przekazywać do przeglądarki internetowej Użytkownika niewielki plik tekstowy (nazywany "cookie"). Plik ten będzie przechowywany w komputerze i wykorzystywany do zadań administracyjnych (np. do pamiętania ustawień Użytkownika). Nie będzie on zawierał żadnych danych osobowych, uwierzytelniających ani danych adresowych (w tym adresu e-mail), które pozwoliłyby na identyfikację Użytkownika, kontakt z nim lub podszycie się pod niego.
Większość przeglądarek można ustawić tak, by informowały o nadejściu pliku "cookie"; można też wybrać opcję blokowania "cookies". Wyłączenie "cookies" zwykle nie zabrania z korzystania z naszych serwisów, jednak może je utrudnić i sprawić, że nawigacja po witrynie będzie utrudniona i bardziej uciążliwa.

Serwis ADPOL  wykorzystuje 2 rodzaje plików "cookie":

  • cookie sesyjne ["session cookies"] - plik tymczasowy, który przechowywany jest w pamięci komputera i usuwany w momencie zamknięcia przeglądarki;
  • cookie trwałe ["persistent cookie"] - przechowywane na dysku twardym komputera. Można je usunąć z poziomu przeglądarki (np. w Internet Explorerze wybierając Narzędzia -> Opcje internetowe -> Ogólne -> Usuń pliki cookie).
 • Ankiety, konkursy

Może się zdarzyć, że poprosimy użytkowników o podanie pewnych informacji, organizując w naszym serwisie konkursy lub zamieszczając ankiety. Udział w tych konkursach lub ankietach jest całkowicie dobrowolny - użytkownik sam może zdecydować, czy chce wziąć udział w takim przedsięwzięciu oraz jakie dane zechce pozostawić. W przypadku konkursów wpisane w formularzu konkursowym dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu powiadomienia zwycięzców i zdobywców nagród.
Ankiety (z wyjątkiem ankiet zadowolenia Klientów oraz Partnerów współpracujących ze Spółką) są całkowicie anonimowe i wykorzystywane są jako źródło danych do analiz pomocnych w ponoszeniu jakości naszych produktów i usług oraz do lepszego dostosowywania naszej oferty do potrzeb odbiorców. Nie będziemy udostępniać informacji demograficznych pochodzących z ankiet i konkursów naszym Partnerom ani Reklamodawcom, nawet w formie zbiorczych danych statystycznych.

 • Subskrypcje

Jeżeli użytkownik zechce subskrybować newsletter zawierający pewne informacje o Spółce ADPOL  (np. informacje prasowe czy informacje o nowościach w ofercie), zostanie poproszony o podanie swoich danych wraz z adresem e-mail, na który będą one wysyłane. Na podany adres e-mail będą wysyłane jedynie te informacje, o które prosił użytkownik (i które są publikowane w sekcji Media serwisu). Newslettery przeznaczone są w szczególności dla przedstawicieli mass-mediów, co nie znaczy, że z oferty nie mogą skorzystać inne osoby.
Użytkownik, który będzie chciał anulować subskrypcję, będzie mógł to uczynić w każdej chwili klikając na odpowiedni link zamieszczony w stopce każdego skierowanego do niego newslettera. Subskrybowane newslettery, o których mowa wyżej, nie dotyczą informacji mających wpływ na funkcjonowanie Spółky, przeznaczonych dla osób i podmiotów współpracujących.

 • Nieoczekiwane informacje

Zastrzegamy sobie prawo do sporadycznego wysyłania niezapowiedzianych wiadomości e-mail Użytkownikom i Klientom ADPOL  Należy rozumieć przez to wszelkie informacje, o których nie było wcześniej mowy w niniejszej Polityce Prywatności, a które są ściśle związane z działalnością Spółki (np. oferty promocyjne, życzenia), jak i informacje związane z działalnością naszych Partnerów (np. wspólne promocje).

 • Wskazówki dotyczące poufności danych

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pozostawionych danych prosimy pamiętać o konieczności wylogowania się (wyjścia) z serwisu po odejściu od komputera w przypadku, kiedy jesteście Państwo zarejestrowanymi i zalogowanymi użytkownikami serwisu. W przeciwnym razie (zwłaszcza gdy komputer jest używany wspólnie z innymi osobami lub istnieje ryzyko podejrzenia Państwa danych albo podszycia się pod Państwo przez inne osoby) nie możemy brać odpowiedzialności za ewentualne skutki przedostania się Państwa danych osobowych w niepowołane ręce oraz za dokonane zamówienia produktów lub usług w Państwa imieniu, ale bez Państwa wiedzy i zgody. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań by jak najlepiej zabezpieczyć Państwa dane. Dla zachowania bezpieczeństwa potrzebne są jednak działania obu stron - naszej i Państwa.

Dane podane przez Państwo przy rejestracji, a w szczególności identyfikator i hasło, znacie tylko Wy i Spółka ADPOL  Aby mieć pewność że nie przedostaną się one do rąk osób trzecich prosimy o zachowanie ostrożności w udostępnianiu ich.

 • Noty prawne

Zawartość domeny jest własnością Spółki ADPOL . Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach internetowej domeny tej Spółki jest zabroniona. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego ADPOL  pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do ADPOL Jakakolwiek część serwisu nie może być kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody ADPOL  (zwłaszcza w celach komercyjnych). Staramy się na bieżąco aktualizować informacje zawarte w serwisie, jednakże biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia opóźnień w publikowaniu informacji lub przypadkowe pominięcie konieczności ich aktualizacji nie możemy wziąć pełnej odpowiedzialności za aktualność, kompletność i dokładność prezentowanych informacji. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam Użytkownik.
ADPOL  nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód, będących rezultatem korzystania z serwisu znajdującego się w domenie `adpol.pl`. Zakazuje się również udostępniania identyfikatorów i haseł dostępu do serwisu postronnym osobom.

 • Wyrażenie zgody

Korzystanie z witryny internetowej ADPOL  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności oraz na przetwarzanie przez ADPOL  danych osobowych podawanych przez Użytkownika do wyżej wymienionych celów lub celów określonych w treści stron.

 • Kontakt z Spółką ADPOL w sprawach zasad poufności

Jest dla nas bardzo ważne poznanie Państwa uwag i opinii na temat naszego serwisu i zasad poufności prezentowanych na bieżącej stronie. Jeśli będziecie mieć Państwo jakiekolwiek pytania, uwagi lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem adpol@adpol.pl. Zapewniamy, że czytamy uważnie każdą nadesłaną wiadomość. Staramy się również w miarę możliwości odpowiadać na skierowane do nas e-maile.PLENRUDE

ADPOL Sp. z o.o.; ul. Barska 7/9; 87-800 Wloclawek; tel. +48544443682; fax+48544443622; e-mail: adpol@adpol.pl