ADPOL - Ekskluzywna okna i drzwi
O firmieTechnologiaOfertaPoradnikGaleriaObsługa klientaWspółpracaDystrybucjaMediaWyprzedażKontakt

Polityka jakości

ADPOL  jest producentem i dostawcą ekskluzywnej stolarki okiennej i drzwiowej.

Podstawowym celem ADPOL Trade  jest dążenie do spełniania rosnących wymagań klientów przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej efektywności wszystkich procesów firmy.

Zadowolenie klientów i ich zaufanie do naszych wyrobó   jest warunkiem istnienia i rozwoju firmy.

Świadomi naszego wpływu na otoczenie, zmierzamy do ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne poprzez racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych oraz ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko.

W naszych działaniach zmierzamy do spełnienia następujących założeń:

  • zapewnienie satysfakcji klientów poprzez terminowe dostawy zamówionych wyrobów o uzgodnionych parametrach jakościowych,
  • tworzenie szerokiej oferty cenowej i techniczno-użytkowej wyrobów,
  • systematyczne usprawnianie wszystkich procesów w celu ciągłego podwyższania jakości i efektywności prowadzonych działalności,
  • stymulowanie działań pro-jakościowych i pro-ekologicznych w obszarach objętych naszą działalnością,
  • eliminowanie wprowadzania zanieczyszczeń oraz zagrożeń środowiskowych,
  • przestrzegania zobowiązań do spełniania wymagań prawnych w zakresie emisji spalin, ścieków i odpadów,
  • segregowanie wytwarzanych odpadów w celu powtórnego ich wykorzystania,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez tworzenie możliwości dokształcania,
  • doskonalenie naszej organizacji poprzez rozłożenie zadań, odpowiedzialności i określenie uprawnień tak, aby każdy pracownik bez względu na zajmowane stanowisko odpowiadał za jakość swej pracy i współpracę zarówno z klientem zewnętrznym jak i wewnętrznym.

W celu osiągnięcia wymienionej Polityki Jakości i Środowiskowej został opracowany i wdrożony Zintegrowany System Zarządzania według wymagań normy ISO 9001:2009; ISO 14001:2005 oraz spełniający wymagania FSC, który w firmie funkcjonuje i jest doskonalony. Polityka Jakości i Środowiskowa podlega okresowym przeglądom w celu jej aktualizowania i dostosowania do bieżącej strategii oraz do celów długofalowych. Polityka Jakości i Środowiskowa ADPOL jest znana, pracownikom ADPOL  oraz dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

 


 


ISO 9001:2000
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
ISO 14001:2004
FSC - Forest Stewardship Council
FSC - Forest Stewardship CouncilPLENRUDE

ADPOL Sp. z o.o.; ul. Barska 7/9; 87-800 Wloclawek; tel. +48544443682; fax+48544443622; e-mail: adpol@adpol.pl