ADPOL - Ekskluzywna okna i drzwi
O firmieTechnologiaOfertaPoradnikGaleriaObsługa klientaWspółpracaDystrybucjaMediaWyprzedażKontakt

Atesty i certyfikaty

 

Atesty, Aprobaty, Rekomendacje:

 
 • Rekomendacja Techniczna RT ITB- 1186/2010 potwierdzająca wykonanie badania typu wyrobu pod nazwą „Okna i drzwi balkonowe drewniane systemu ADPOL i drewniano-aluminiowe systemu EKO o podwyższonych właściwościach akustycznych i cieplnych"

 
 • Atest Higieniczny Eko HK-B-1650-01-2008

 

 
 • Atest Higieniczny Adpol HK-B-1650-02-2008

 

 
 • Aprobata AT-15-9658/2006

Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Techniki Budowlanej wg której produkowane są jednoramowe okna i drzwi balkonowe w systemie Euroline-2 z drewna sosnowego lub red meranti klejonego warstwowo.

 Certyfikaty

 

        • Certyfikat ISO 14001:2005
W roku 2007 został wdrożony system ISO 14001:2005, który zakończył się uzyskaniem Certyfikatu ISO 14001:2005. Certyfikat ten wydaje się po przeprowadzeniu audytu w zakresie: zarządzania zgodnie z normą ISO 14001 i określoną polityką środowiskową; zgodności działalności organizacji z wymaganiami prawnymi i innymi, do których spełnienia się zobowiązała;prowadzenia niezbędnej dokumentacji.
Certyfikat wskazuje na prowadzenie procesów produkcyjnych firmy przy poszanowaniu środowiska i wspomaganiu jego ochrony, w sposób uwzględniający aktualne i przyszłe potrzeby społeczno-ekonomiczne.

 

        • Certyfikat ISO 9001:2009
W 2007 roku ponownie w ADPOL  został wdrożony system ISO 9001:2009 wg Normy Międzynarodowej metodą procesową, czyli poprzez opracowywanie, wdrażanie, organizację przedsiębiorstwa; prowadzenia niezbędnej dokumentacji; zarządzania zasobami; realizacji wyrobu; pomiarów, analizy i doskonalenia oraz korzyści.
Celem jest zwiększenie skuteczności systemu zarządzania jakością i podwyższania zadowolenia klienta. CERTYFIKAT spełnia warunki określone w ISO 9001:2009 w zakresie produkcji, sprzedaży, montażu i serwisu stolarki okiennej, drzwiowej, ogrodów zimowych i fasad w konstrukcji drewnianej i drewniano – aluminiowej.

 
 • Certyfikat Fensa

Oddział Adpol Timber&Composite Windows&Doors Ltd. korzysta z  dostawców certyfikowanych przez Fensa. Jest to organizacja zrzeszająca i wydająca certyfikaty na montaż dla dostawców okien i firm montażowych.

 

 
 • Certyfikat BS 6375

Badanie tzw. test pogodowy. Na szczególną uwagę zasługuje wytrzymanie parcia wiatrem 2000 Pa.

 
 • Certyfikat BS 7950

Badanie bezpieczeństwa przed włamaniem przeprowadzone zostało w Anglii i pozytywnie zdało wymogi normy.

Badania typu:

 
 • Obliczanie współczynnika przenikania ciepła systemu Adpol 78 TERMO

 

 
 • Obliczenia współczynnika przenikania ciepła systemu Eko 68 PASSIV

 

 
 • Określenie wartości współczynników przenikania ciepła okien i drzwi balkonowych system ADPOL 68 z drewna framire, dutian i modrzewia

 

 
 • Badania współczynnika przenikania ciepła systemu Eko 68

 

 
 • Izolacyjności akustycznej okna jednodzielnego dwurzędowego systemu Eko 68

 

 
 • Izolacyjności akustycznej okna jednodzielnego dwurzędowego systemu Eko 68 –wbudowanego

 

 
 • Raport z badań izolacyjność akustycznej okna drewnianego dwurzędowego Adpol 68 z nawiewnikiem

 

 

 • Raport z badań izolacyjności akustycznej okna dwurzędowego dwudzielnego system Adpol 68

 

 
 • Raport z badań izolacyjność akustycznej okien jednodzielnych drewnianych system Adpol 68 Ra2-30 i 33 dB

 

 
 • Raport z badań izolacyjności akustycznej okien system Eko 68

 

 
 • Raport z badań izolacyjności akustycznej panelu

  

 
 • Badanie szczelności ogniowej drewnianego okna dwuskrzydłowego

Raport z badania odporności ogniowej drewnianego okna dwuskrzydłowego wg Dokumentacji Technicznej Okna Ognioodpornego E30 010/2003.
Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z polską normą PN-EN-1363-1:2001 (Badania odporności ogniowej. Wymagania ogólne) na oknie o wymiarze 1438x1412 i przekroju ramiaków 78x80 mm wykonanych z drewna Red Meranti. Konstrukcja okna zachowała wymagania określone normą przez okres 49 minut i 45 sekund. Dzięki takiemu wynikowi osiągnięta została klasa ognioodporności E45, czyli 45 minut. Jest to pierwsze w Polsce badanie okna drewnianego na szczelność ogniową.

 

 
 • Raport klasyfikacyjny w zakresie odporności ogniowej pasa nadprożowego

 

 
 • Raport z badań pasa nadprożowego przeszklonego w szklenie nośne drewniane

 

 
 • Badania typu okien drewniano –aluminiowych w systemie Eko 68 oraz konstrukcji dla obiektu  Sea Towers

 

 
 • Świadectwa Kwalifikacyjne okna dwurzędowego system Eko 68

 

 
 • Ekspertyza techniczna jakości wykonania Mondrian House

 

 
 • Badania i ocena techniczna półfabrykatów z klejonego warstwowo drewna framire oraz modrzewia

 

 
 • Opinia techniczna dotycząca odporności ogniowej pasa między kondygnacyjnego (nadprożowego – podokiennego)

 

 
 • Opinia dotycząca rozszerzenia zakresu stosowania Aprobaty Technicznej o drewno framire, durian, i modrzew

  PLENRUDE

ADPOL Sp. z o.o.; ul. Barska 7/9; 87-800 Wloclawek; tel. +48544443682; fax+48544443622; e-mail: adpol@adpol.pl